LEK. DANUTA MIELCZAREK

Odbyte staże

1993

  • Staż podyplomowy

2005-2007

  • Klinika Gastrologii i Hepatologii, Wydział Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Kierownik: Prof. dr. hab. Leszek Paradowski.