LEK. DANUTA MIELCZAREK

Kursy i szkolenia

Rok 2007

  • Kurs specjalizacyjny “Gastroenterologia”. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 19.02.2007 – 2.03.2007. Kierownik kursu: Dr Maria Elżbieta Ćwikła.

Rok 2004

  • Kurs doskonalący indywidualny “Szkoła kolonoskopii”. Klinika Gastroenterologii i Przemiany Materii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 29.11.2004-22.12.2004. Kierownik kursu: Dr hab. n. med. Jarosław Reguła.
  • Kurs doskonalący “Kolonoskopia”. Klinika Gastroenterologii i Przemiany Materii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 25-26.10.2004. Kierownik kursu: Dr hab. n. med. Jarosław Reguła.
  • Kurs doskonalący “Badania czynnościowe w rozpoznawaniu chorób przewodu pokarmowego”. Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 16-18.02.2004. Kierownik kursu: Dr hab. n. med. Leszek Paradowski.

Rok 2001-2002

  • Ogólnopolski Program Dydaktyczny II Edycji “Postępy w Gastroenterologii” 2001-2002.

Rok 1998-2000

  • 2-letni Program Dydaktyczny “Postępy w Gastroenterologii” 1998-2000.